Popis ptica Hrvatske - Croatian Bird List

Popis ptica Hrvatske koji se nalazi na web stranicama Hrvatskog ornitološkog društva službeni je popis ptica Zavoda za ornitologiju HAZU (zzo@hazu.hr) koji obuhvaća sve vrste ptica koje su zabilježene u Hrvatskoj.

U popis ptica Hrvatske je uvršteno 390 vrsta. Stručni nazivi vrsta (latinska imena) navedene su prema sistematici u del Hoyo et al.(1992-2009), a u posebnoj koloni dodani su i sinonimi prema drugim sistematikama koji su češće u upotrebi. Da bi se olakšalo korištenje popisa, sinonimi prema drugim sistematikama navedeni su i u posebnoj tablici.

Kratice statusa (u skraćenoj verziji bez dodatnih pojašnjenja) nalaze se ispod ovog teksta, a izvorni tekst obrazloženja (u PDF obliku) možete preuzeti OVDJE.

U popis su korištene sljedeće kratice statusa:

B (breeding) - gnjezdarica
W (wintering) - zimovalica
M (migration) - preletnica
Ir (irregular) - neredovita
Ac (accidental) - slučajna

Sigurnosni status vrsta na nacionalnoj razini revidira se prilikom izrade revizija Crvene knjige ugr . Status u tablici naveden je prema Crvenoj knjizi ptica Hrvatske - revizija 1. (Tutiš i sur., u tisku). Kategorije su sljedeće:

CR - kritično ugrožena vrsta
EN - ugrožena vrsta
VU - rizična vrsta
DD - nedovoljna poznata
NT - nisko rizična
LC - najmanje zabrinjavajuća

Za vrste koje su u Hrvatskoj ugrožene (kategorije CR, EN, VU i DD) ili im je sigurnosni status nepovoljan (kategorije NT i LC) oznake statusa naveden je u kolonama ovisno o tome na koju se populaciju status odnos, pri čemu su oznake sljedeće:

gn - gnijezdeća populacija
ngn - negnijezdeća populacija
zim - zimujuća populacija

 

Klikom na pojedinu vrstu prikazuje se dio tabele sa detaljima sigurnosnog statusa


 

Sinonimi: