Povlastice i prava temeljem članstva u udruzi i tjelesnog oštećenja

POVLASTICE KOJE SE OSTVARUJU UČLANJENJEM U UDRUGU

Povlastice u gradskom i lokalnom prometu (ZET)
Povlastice u gradskom i lokalnom prometu (ZET) mogu ostvariti članovi Udruge koji imaju tjelesno oštećenje najmanje 70%, a koji su u mirovini ili prijavljeni na Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Članovi Udruge s područja Zagrebačke županije ostvaruju povlastice sukladno odluci njihove općine.
Članovi Udruge s područja Zagreba koji žele ostvariti povlasticu trebaju u Udrugu dostaviti:
presliku rješenja o tjelesnom oštećenju,
presliku rješenja o mirovini ili odrezak/izvadak o mirovini, odnosno potvrdu o nezaposlenosti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
1 sliku.

HT povlastica
Pravo na ostvarenje telefonske povlastice (50% popusta na pretplatu i 100 besplatnih impulsa mjesečno obračunatih u popustu) mogu ostvariti članovi Udruge ako telefonski priključak glasi na njihovo ime ili na ime člana njihove uže obitelji, ako žive u zajedničkom kućanstvu. Za ostvarenje ove povlastice potrebno je u Udrugu dostaviti odrezak posljednjeg plaćenog telefonskog računa.

HRT povlastica
Pravo na ostvarenje HRT povlastice (100% popusta na plaćanje mjesečne radio televizijske pretplate) ostvaruju članovi Udruge koji su na dijalizi. Potrebno je priložiti obrazac (liječnička svjedodžba) koji se dobije u udruzi, a koji zatim ovjerava liječnik u Centru za dijalizu, te posljednji plaćeni račun.

 

PRAVA NA TEMELJU TJELESNOG OŠTEĆENJA

Utvrđivanje tjelesnog oštećenja
Postupak za utvrđivanje tjelesnog oštećenja podnosi se na osobni zahtjev ili na zahtjev liječnika primarne zdravstvene zaštite. Popunjeni zahtjev (obrazac TO) podnosi se područnom uredu Hrvatskog Zavoda za Mirovinsko osiguranje, prema mjestu prebivališta.

Zdravstvena zaštita
Osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ostvaruju pravo na primarnu, specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu na temelju odredaba Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zdravstvenoj zaštiti (pročišćen tekst, NN br.1/97), te Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN br.43/99).

Participacija
Pravo na oslobađanje od plaćanja participacije i administrativnih taksa ostvaruju osobe s tjelesnim oštećenjem većim od 80%. Zahtjev za oslobađanje od plaćanja participacije s preslikom rješenja o tjelesnom oštećenju podnosi se područnom uredu HZZO (u Zagrebu su uredi u Klovićevoj 1, Gradišćanskoj 6 ili Remetinečkom gaju 14).

Pravo na doplatak za pomoć i njegu
Ovo se pravo ostvaruje temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN 73/97), a odnosi se na osobe koje se zbog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti samozbrinjavati i čiji prihod po članu kućanstva ne prelazi 200% osnovice koju određuje Vlada za obitelji ili 250% osnovice ako je riječ o samcu. Visina doplatka iznosi od 100% (puni opseg) do 70% (smanjeni opseg) osnovice koju određuje Vlada. Zamolba se podnosi Centru za socijalnu skrb u prebivalištu podnositelja. Ovim se osobama osigurava i pravo na pomoć u kući.

Pravo na osobnu invalidninu
Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN 73/97) ovo pravo ostvaruju teže tjelesno ili mentalno oštećene osobe čiji su oštećenje ili bolest nastupili prije 18. godine. Zamolba se podnosi Područnom uredu za socijalnu skrb.

Pomoć za uzdržavanje
Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (NN 73/97), ovo pravo mogu ostvariti samac ili obitelj koji nemaju sredstava za uzdržavanje, u visini osnovice koju određuje Vlada Republike Hrvatske, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodima od imovine ili na drugi način. Zamolba se podnosi Područnom uredu za socijalnu skrb.

Popust pri obračunavanja poreza na dohodak
Temeljem Uputa o poreznoj prijavi Pravilnika o porezu na dohodak, neoporeziva osnovica kod osoba s invaliditetom povećava se za 30%. Uz poreznu prijavu potrebno je priložiti presliku rješenja o tjelesnom oštećenju.

Oslobođenje od plaćanja cestarina i godišnje naknade za uporabu cesta
Zakonom o javnim cestama (NN br. 100/96, 76/98, 27/01, 114/01 i 65/02) propisano je da se godišnja naknada za uporabu javnih cesta, što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, ne plaća za putničke automobile osoba koje imaju 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno 60% ili više postotnu nesposobnost nogu. Nalaz i mišljenje o vrsti tjelesnog oštećenja izdaje vještak Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Da bi se povlastica ostvarila, osobni automobil treba biti u vlasništvu osobe s invaliditetom i treba biti propisno označen naljepnicom koju postavlja stanica za tehnički pregled vozila (cijena naljepnice je 17 kn), a na temelju rješenja Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.

Za ostvarenje ove povlastice potrebno je obratiti se u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, u Upravu cestovnog prometa, Prisavlje 14, Zagreb, sa sljedećim:
- pisani zahtjev za izdavanje rješenja za oslobođenje plaćanja godišnje naknade i cestarine,
- preslika prometne dozvole i knjižice vozila (iznimno, ako je zahtjev podnesen prije registracije - dokaz o vlasništvu osobnog automobila),
- rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- administrativna pristojba (biljeg) u iznosu od 70,00 kn.

Osiguranje vozila
Prilikom registracije automobila, osobe s invalidnošću mogu ostvariti od 10 do 20% popusta na dodatno godišnje osiguranja automobila, što ovisi o stupnju tjelesnog oštećenja i kriterijima osiguravajućeg društva.

Besplatna uporaba autocesta i objekata s naplatom
Temeljem Zakona o javnim cestama (čl. 62., stavak 2.) propisano je da se cestarina za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl.) ne plaća za putničke automobile osoba koje imaju 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno 60% ili više postotaka nesposobnosti nogu. Pravo na oslobađanje plaćanja cestarine vrijedi samo kada osobnim automobilom upravlja osoba s invaliditetom ili se ista nalazi u osobnom automobilu koji je u njenom vlasništvu.

Za ostvarenje ove povlastice potrebno je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Upravi cestovnog prometa, Prisavlje 14, Zagreb, dostaviti sljedeće:

- pisani zahtjev za izdavanje rješenja o oslobođenju plaćanja godišnje naknade i cestarine,
- preslika prometne dozvole i knjižice vozila (iznimno, ako je zahtjev podnesen prije registracije - dokaz o vlasništvu osobnog automobila),
- rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- administrativna pristojba (biljeg) u iznosu od 70,00 kn.

Na temelju rješenja Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, te uz priloženu fotografiju i presliku osobne iskaznice, Hrvatske autoceste d.o.o. (Jadranska avenija 6, 10250 Lučko, tel. 01 65 04 777) izdaju potvrdu/smart karticu. Prilikom preuzimanja potvrde/smart kartice plaća se iznos od 20,00kn.

Znak pristupačnosti
Na temelju Pravilnika o znaku pristupačnosti (NN br. 16/05 i 66/05), pravom na znak pristupačnosti parkirališnim mjestima mogu se koristiti osobe koje imaju najmanje 70% oštećenja donjih ekstremiteta.
Rješenje o znaku pristupačnosti za razdoblje od pet godina izdaje županijski ured državne uprave nadležan za promet, odnosno u Zagrebu: Gradsko poglavarstvo, Ured za promet i veze, Trg S. Radića 1, Zagreb (tel. 61 01 111).
Uz zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti, biljeg od 70 kn, jednu fotografiju i presliku prometne dozvole na ime podnositelja, osobe s invalidnošću prilažu i rješenje o tjelesnom oštećenju s odgovarajućom medicinskom dokumentacijom.
Branite ovo pravo od nesavjesnih pojedinaca i nepropisno parkiranih vozila, pozivanjem pauka i stalnim upozoravanjem na razini lokalne zajednice.

Povlastica u željezničkom i pomorskom putničkom prometu
Temeljem Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN br. 97/00 i 101/00) i na osnovi njega donesenih provedbenih propisa, osobe s invalidnošću imaju pravo na povlasticu u unutarnjem putničkom prometu u iznosu 75% od redovite cijene vozne karte za četiri putovanja godišnje željeznicom ili brodom unutar Hrvatske, a njihovi pratitelji pravo na besplatan prijevoz. Povlastica se koristi dobivanjem tzv. Objave koju izdaje nadležan županijski ured državne uprave, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba (Vodnikova 14). Uz zahtjev za izdavanje objave treba predočiti osobnu iskaznicu invalidne osobe i njezina pratitelja, te priložiti presliku rješenja o tjelesnom oštećenju i potvrdu da pratilac nema tjelesno oštećenje, a koju je ovjerila nadležna ispostava HZMO.

Oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe
Na temelju Zakona o boravišnoj pristojbi (NN br. 35/95) slijepe i gluhe osobe, te osobe s tjelesnim oštećenjem, ne plaćaju boravišnu pristojbu ako borave izvan svoga prebivališta.
Ovo se pravo ostvaruje predočenjem rješenja o tjelesnom oštećenju ili članske iskaznice udruge.

Svaki član Udruge uz predočenje članske iskaznice ne treba čekati u redu na mjestima koja su za to označena.

 

Kako se učlaniti u udrugu?

Kronični bubrežni bolesnici, bolesnici na dijalizi ili transplantirani mogu se učlaniti u udrugu. Za učlanjenje je potrebno donijeti jednu sliku 3,0 x 3,5 cm, ispuniti pristupnicu koju ćete dobiti u udruzi, liječničku svjedodžbu, zadnji račun o tv pretplati i telefona.
Iz popisa udruga možete vidjeti koja je najbliža vašem mjestu.

 

 

ZUDTBBH © 2010 :: Sva prava pridržana | Žiro račun: 2390001-1100132423 | OIB: 53455518655 | MB: 3289931

Izrada i održavanje internet portala